Szukam Kancelaria adwokacka KatowiceSzukam Kancelaria adwokacka Katowice

Poznaj najlepsze projekty domów ARCHON+

Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego - art. 82,

Doradztwa i reprezentacji w procesie negocjacji warunków umów

Zasada zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

Administracji samorządowej,

Przypadki, kiedy bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu

Nazwę i adres urzędu

Profesjonalna obsługa Pana Wojciecha, bardzo pomocne porady. Bardzo rzetelne i skrupulatne podejście Pana Mecenasa. Nasze usługi charakteryzuje kompleksowe i indywidualne podejście do Klienta. Kancelaria radcy prawnego Wojciecha Chmuraka świadczy specjalistyczne usługi poprzez udzielanie porad, przeprowadzanie konsultacji i wydawanie opinii. Na czym polegają usługi radcy prawnego? Ze szczegółowym zakresem naszej oferty mogą się Państwo zapoznać w zakładce Usługi. Obrońcę ustanawia oskarżony; do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego. Dziekan niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości, przez ogłoszenie na stronie internetowej izby oraz w siedzibie rady okręgowej izby radców prawnych w sposób zwyczajowo przyjęty, informację o złożeniu wniosku o wpis na listę radców prawnych. Aplikację radcowską ukończyłem przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Poza doradztwem i prowadzeniem spraw gospodarczych oraz sprawach z zakresu prawa pracy, zajmujemy się świadczeniem usług prawnych szczególnie z zakresu spraw o rozwód i separację, podział majątku, jak również rozliczenia konkubinatów, przy czym wymieniony wyżej katalog spraw nie wyczerpuje całej specjalizacji prawników naszej kancelarii adwokackiej. § 4. Sprzedaż gospodarstwa rolnego sąd zarządzi również w wypadku niewyrażenia zgody przez żadnego ze współwłaścicieli na przyznanie mu gospodarstwa.

Top